De koper erkent voor het afronden van de ticket-aankoop uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden

 • ontvangen te hebben
 • er kennis van genomen te hebben
 • ze te aanvaarden

Trippel-twieje-nul vzw handelt

 • als organisator voor de eigen concerten en evenementen.
 • als dienstverlener inzake ticketverkoop voor de eigen concerten en evenementen.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast. In geval van afgelasting worden de tickets terugbetaald door het voorverkooppunt waar ze zijn aangekocht.

 • Kocht je e-tickets? Stuur de bevestigingsmail met e-tickets terug naar tickets@trippeltwiejenul.be met vermelding van uw rekeningnummer.

Om misbruik tegen te gaan moeten problemen met of het verlies van tickets ten laatste de dag VOOR het evenement gemeld worden via e-mail (tickets@trippeltwiejenul.be).

Enkel de mail, al dan niet geprint, die verstuurd werd ter bevestiging van de ticket reservatie telt als ticket aan de ingang van het concert en/of evenement. Het ticketnummer dient ten alle tijden leesbaar te zijn, ter controle. Dit nummer is uniek per ticket bestelling en zal gecontroleerd worden aan de ingang

Het aanbod tot boeking is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop van een evenement of van een prijsklasse binnen een evenement. Trippel-twieje-nul vzw heeft het recht dit aanbod te annuleren wanneer de betalingstermijn niet gerespecteerd wordt.

De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en zal gehouden zijn tot betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Onze producten o.a. tickets, merchandisingmateriaal, … blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm en met om het even welk procedé strikt verboden.

Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt Trippel-twieje-nul vzw zich het recht om de toegang te ontzeggen.

Er is geen verzakingsbeding voor online-ticketverkoop. De tickets voor concerten die online werden aangekocht via http://tickets.trippeltwiejenul.be kunnen niet omgewisseld noch terugbetaald worden, uitgezonderd bij afgelasting of verplaatsing van het evenement.

Alle BTW en taksen zijn ten laste van de koper.

Conform de wettelijke bepalingen heeft Trippel-twieje-nul vzw de mogelijkheid om uw adressen op te nemen in de databank van Trippel-twieje-nul vzw. Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan derden, maar u kan dit weigeren door onze klantenservice te contacteren (info@trippeltwiejenul.be). U heeft steeds een inzage- en correctierecht en voor aanvullende inlichtingen kunt u het publieksregister raadplegen.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:

 • de regelmatige doorverkoop van tickets
 • de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
 • de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop.
 • de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
 • de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest
 • de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop

Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. De overtredingen zijn onderworpen aan sancties als bedoeld in artikel 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt de organisator zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren. Wij voeren controles uit om na te gaan of kopers één of meer tickets aanbieden tegen woekerprijzen.

Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.